STEMMINGEN IN GEMEENTERADEN MOETEN DOORGAAN

By Douwe Jan Elzinga No comments

Om het Corona-virus in te dammen zijn alle samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. Alleen activiteiten die in het kader van de vitale beroepen en functies worden ontplooid, kunnen nog doorgang vinden. Evident in dat verband is dat ook de volksvertegenwoordigingen in gemeente, provincie en nationaal tot die vitale functies behoren en waar mogelijk besluiten […]

STEMONTHOUDING GAAT EINDELIJK VERANDEREN

By Douwe Jan Elzinga No comments

Jarenlang was er voor raadsleden en statenleden bij stemmingen grote onduidelijkheid over de fenomenen belangenverstrengeling en de schijn daarvan. Bij de toepassing van het criterium ‘vooringenomenheid’ uit de Awb kwam men soms heel anders uit dan bij de toepassing van de regeling voor stemonthouding uit de Gemeentewet. Ook burgemeesters als raadsvoorzitter zaten regelmatig met de […]

Hulde aan de 15.000 politiek-bestuurlijke ambtsdragers

By Douwe Jan Elzinga No comments

Bijna 40 jaar lang schreef ik een column voor het blad Binnenlands Bestuur. Per 1 januari 2020 stop ik daarmee en blijf ik nog als essayist aan het blad verbonden. In het kader van mijn afscheid als columnist kan een balans worden opgemaakt. Het binnenlands bestuur staat er – in vergelijking met andere Europese landen […]

Herverkaveling van gemeentelijke taken nodig

By Douwe Jan Elzinga No comments

Interview met Yolanda de Koster in Binnenlands Bestuur 20-12-2019 De boel moet (weer) op de schop De invoering van het dualisme is de grootste verandering van het decentrale bestuur geweest in de afgelopen decennia. De positie van Binnenlandse Zaken, als hoeder van gemeenten, is de laatste tientallen jaren uitgehold. Emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga blikt […]

Voorhangprocedure vereist geen raadsbesluit

By Douwe Jan Elzinga No comments

Colleges vragen regelmatig voorafgaande aan de besluitvorming of er nog wensen en bedenkingen zijn vanuit de gemeenteraad. Bij bijvoorbeeld ingrijpende besluiten moet het college dat doen. In andere gevallen kunnen raad of college daarom vragen. De wensen en bedenkingen zijn adviezen en hoeven niet te worden opgevolgd. Om die reden is het belangrijk dat in […]

Wat zijn de voor- en nadelen van een tussentijdse raadsverkiezing?

By Douwe Jan Elzinga No comments

Tussentijdse raadsverkiezing heeft risico’s De Tweede Kamer wil onderzoek naar de mogelijkheid van een tussentijdse raadsverkiezing bij politieke crises. Technisch kan dat via een ontbinding van de gemeenteraad, maar is het ook wenselijk om het in te voeren. Er zijn voor- en nadelen. Er kan een politieke doorstart worden gemaakt, dat is zeker winst. Maar […]

Specialistische jeugdzorg moet weg bij de gemeenten

By Douwe Jan Elzinga No comments

Premier Rutte moet ingrijpen Veel gemeenten worden geconfronteerd met immense financiële tekorten vanwege de jeugdzorg, waardoor er ook geen geld meer is voor allerlei andere dossiers. Bedrijfsmatig zijn deze gemeenten in feite failliet, waardoor het stelsel van lokale democratie onder grote druk is komen te staan. Oorzaak is een weeffout bij de decentralisatie in 2015 […]