Een duale raad hangt niet vóór- maar àchterover

By admin No comments

Beschouwing bij de wensen en bedenkingenprocedure op grond van artikel 169 gemeentewet, door raadsgriffiers Wim Voeten (Etten-Leur) en Paul Piket (Breda) Er stond in het blad Raadsledennieuws van november 2019 een belangwekkend artikel over de zgn. ‘voorhangprocedure’ van de hand van collega-griffier Hagelstein (Ede) en bestuurlijk-juridisch consultant Schuwer. Dat was smullen voor griffiers, zeker omdat […]